شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

قلمدون

سرکار خانوم عالي مي نويسيد
قلمدون
ممنون .. قطعا با اغماض مي خونيد
بعضا تلخي ها جامعه شيرينتر از بي مسئوليتي برخي مديران رده بالاي کشور است و بهتره اصلاح طلبان مرفه به فکر چاره باشند وحداقل اينها رو هم ببينند
{a h=qalamdoon}قلمدون{/a} @};-
سلام. بسيار عالي.
ساعت دماسنج
قلمدون
30 امتیاز
78 برگزیده
1270 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top