بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال

قلمدون

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
سرکار خانوم عالي مي نويسيد
قلمدون
ممنون .. قطعا با اغماض مي خونيد
بعضا تلخي ها جامعه شيرينتر از بي مسئوليتي برخي مديران رده بالاي کشور است و بهتره اصلاح طلبان مرفه به فکر چاره باشند وحداقل اينها رو هم ببينند
تسبیح دیجیتال