شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

قلمدون

+ لبخند زيباي حلما! براي ديد و بازديد عيد،حلما و مادرش اومده بودن منزل ما . قاب عکس بابا را ديد و به خواهرم گفت: « خاله منصوره!باباي توهم رفته پيش خدا؟» و با نگاهي منتظر،چشم به دهان خواهرم دوخت. منصوره گفت:آره حلما جان براش صلوات بفرست.با شادي و لبخندي که نشان از همذات پنداري داشت صلوات فرستاد. * اون نگاه و لبخند که بالاخره کسي را پيدا کرده که مثل خودش، باباي آسماني داره از ذهنم بيرون نميره*
قلمدون
حلما نجفي، دختر شهيد مدافع حرم ميثم نجفي - دو کوهه سال 98
فرق آسمانيها با زمينيها. آسمانيها در شادي وصولشان، مستانه به دنيا خنديدند و عندربهم يرزقون شدند، ولي ما زمينيان، عاشقانه به دنيا چسبيده‌ايم و گرفتار شده‌ايم. پس اي شهداء آسماني، به رسم رفاقت، ما را بيدار نمائيد، تا از دنيا دل بکنيم. شهدايي باشيد و احسن به حلما عزيز.
هما بانو
:'(
{a h=qalamdoon}قلمدون{/a} دختر شهيد چقدر زود بزرگ. شد خدا حفظش كنه
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
قلمدون
رتبه 31
81 برگزیده
1286 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top