شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

قلمدون

قلمدون
صداي اين سيلي زماني با قدرت بيشتر در گوش پيکره فرهنگ ايران مي پيچد و به عنوان يک حرکت سياسي و در راستاي انديشه هاي اسلام آمريکايي قدم برمي دارد که برخي از بازيگران و اهالي سينماي ايران عرصه را بر هنرمندان انقلابي و ولايتمداري چون الهام چرخنده و مسعود ده نمکي تنگ کنند
قلمدون
و در تقابلي عجيب و در عين حال تأسف بار اعياد را بر عوامل فتنه تبريک گفته تا مشخص کنند ، هستند هنرمنداني که هنر را براي هنر و تعالي نمي خو اهند.
قلمدون
@};-
پس کي بود که مي گفت : هنر ارزشي و غير ارزشي ندارد ؟ ....
... قطعاً اينها به عنوان يک حرکت سياسي و در راستاي مخالفت با ارزشهاي الهي و مخالفت با منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي قدم برمي دارد ... با اين حال آيا براي برخي تفاوت هنر ارزشي و غير ارزشي مشخص شد ؟ يا صمٌ بکمٌ عميٌ و هم لا يعقلون ...
به به چه روز خوبي!!اين يك مسئله قشنگ فرهنگي است و بايد به تمام مسئولين عزيز تبريك گفت.من از طرف تمام خانواده شهدا از آقاي روحاني تشكر ميكنم و به آقاي جنتي خسته نباشي ميگم.
قلمدون
.
قلمدون
آقاي جنتي که فقط با پاک فوم ، خرابکاري پاک مي کنه :)
ساعت ویکتوریا
قلمدون
رتبه 32
81 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top