شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

قلمدون

+ پنج شنبه است ياد کنيم از گذشتگان با نثار کردن فاتحه وصلوات براي شادي روح انها كه جايشان هميشه خاليست روحشون شاد و يادشان گرامى
اللهم صل علي محم و ال محمد و عجل فرجهم
قلمدون
اللهم صل علي محم و ال محمد و عجل فرجهم
هما بانو
اللهم صل علي محم و ال محمد و عجل فرجهم
قلمدون
اللهم صل علي محم و ال محمد و عجل فرجهم
قلمدون
:) واقعا
mp3 player شوکر
قلمدون
رتبه 31
81 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top