شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

قلمدون

+ [تلگرام] مادر شهيد مدافع حرم ابوالفضل شيروانيان: استشمام بوي خوش شهادت در آخرين ديدارمادر و پسر/ به پدرش قول داده بود از سوريه برايش شهيد بياورد!/ مژده شهادتش را در خواب از دوست شهيدش گرفته بود tanineyas.ir
قلمدون
گفت وگوي تفصيلي قلمدون به مناسبت روز مادر با مادر نخستين شهيد مدافع حرم شهر اصفهان..
قلمدون
@};-
mp3 player شوکر
قلمدون
رتبه 31
81 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top