شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
قلمدون
نکته مهمي که مي خواهم بر آن تأکيد کنم اين است که در ازدواج هاي امروزي آن حلقه مفقوده مغفوله، تربيت دختران و پسران براي همسر و شوهر خوب بودن است که پايه هاي زندگي مشترک را تحت هر شرايطي چه با مهريه بالا و چه با مهريه پايين و چه با مهريه معقولانه سست مي کند!.
قلمدون
به هر حال از نظر من حتي تعيين مهريه هاي معقولانه و يا حتي مهريه هايي شبيه به دوران صدر اسلام براي دختران – تربيتي و معرفتي- نمي تواند در حفظ بينان خانواده کمک خاصي کند چرا که ما دچار يک حلقه مفقوده اي هستيم تحت عنوان آموزش پيش از ازدواج براي دختران و پسران که بخش مهمي از آن در خانواده و براساس تربيت و پرورش خانوادگي صورت مي گيرد .
قلمدون
چه بسا که مهريه هاي معقولانه اي که پسر بتواند بدهد در صورت نبود مهارت زندگي مشترک به طلاق زودرس کمک بيشتري کند آن هم از نوع تفاهمي و به راحتي ...
ساعت ویکتوریا
قلمدون
رتبه 32
81 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top