شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

قلمدون

+ معمولا بيش فعال ها، کمبودهايي در عملکردهاي اجرايي دارند، يعني از تواناييِ فکر کردن و برنامه ريزي کردن از قبل، سازماندهي کردن، کنترل انگيزه‌ها و تکانه‌هاي ناگهاني و تا انتها انجام دادنِ کارها، برخوردار نيستند. از ولي شان حرف شنوي ندارند و مهارت " گوش دادن" ندارند. بلاشک دولت يازدهم و دوازهم #دولت_بيش_فعلان هست.
امروز از جلوي مجلس رد ميشدم عده اي از مردم داشتند عليه اختلاسها و ستم روا داشتنشان بر مردم شعار ميدادند ...
هما بانو
:) @};- :)
درب کنسرو بازکن برقی
قلمدون
رتبه 30
81 برگزیده
1288 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top