شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

قلمدون

+ ?مناطق سيل زده صحنه نمايش مدافعان واقعي حقوق زنان/همت والا، اراده محکم و دلسوزي بانوان سپاهي در کمک رساني به سيل زدگان ستودني است ??فعاليت زنان پاسدار در بحران سيل چه به عنوان پزشک،امدادگر و چه به عنوان مشاور مردم مصيبت ديده و فعال فرهنگي و حتي همبازي با کوکان سيل زده،چشمگير و قابل تحسين است، اقداماتي که مدعيان حقوق زنان حتي به آن فکر نکرده اند!.
رهگذر تنها...
ديروز 1:15 صبح
قلمدون
ابتکار و لشکر فمنيست ها غايبان اصلي اين حماسه ملي هستند.
هما بانو
سلام عزيزم.. خدا قوت :) خدا شما رو حفظ کنه منيره جان :-) @};-
تسبیح دیجیتال
قلمدون
رتبه 30
80 برگزیده
1280 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top