شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
رهگذر تنها...
ديروز 1:16 صبح
هايدي
:'( :'(
مبارز..
هي روزگار ...
:( :(
مادري قهرمان که از قهرمان کربلا حضرت زينب سلام عليه الگو گرفت و در دامن خود، فرزندي بهشتي پرورش داد، تا عزت و سربلندي دين و انقلاب را با خون پاکش رقم بزند و لذا مادر در تشيع فرزند شهيدش، عزت و اقتدار را به نهايت رساند و تصوير آن جهاني گرديد.
ساعت دماسنج
قلمدون
رتبه 30
80 برگزیده
1280 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top