شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

قلمدون

قلمدون
اين واکنش به صورت نامه اعتراضي اين انجمن به رياست دانشگاه بوده است که در آن دانشگاه را محل تضارب آرا و عقايد دانسته است و خواهان رعايت " آزادي" دانشجويان شده است! نکته اي که در قضيه واکنش تند اين انجمن به رعايت اصول روزه داري آنهم در دانشگاه که محل تربيت و پرورش افرادي تحصيل کرده اي است که بايد شعور اجتماعي بالاتري نسبت به عامه مردم داشته باشند، ديده مي شود،
قلمدون
کلمه "اسلامي" الصاق شده به اسم آن انجمن است که سطح توقع از آنها را در فهم قانون به ويزه قوانين حاکم بر اصول اسلامي بالاتر از ساير انجمن هاي موجود در دانشگاه مي برد. از طرف ديگر بايد از اعضاي اين انجمن پرسيد که در کجاي عالم، قانون يک کشور بنابر سليقه در معرض تضارب اراء قرار مي گيرد که قانون کشور ما که مبتني بر دستورات دين مبين است موردي سليقه اي و دچار شده به تضارب آراء شود؟
هايدي
فکر کن دانشگاهمون که اين باشه ديگر از کف خيابون و بازار و دلال و بي‌سواد و .... چه انتظاريه؟! فقط فکر دانشگاه زياد کردن و پول گرفتنن! چه کار اصولي روي دانشگاه‌ها و دانشجوها کردن که با يقين بگند اين‌ها فرداي ممکلت رو مي‌سازن؟
هما بانو
:(
-:باران:-
آزادي ازاين بيشتر ميخوان؟
-:باران:-
دانشگاه هاي غربي هم مقررات پوششي دارند وکسي که نخواد رعايت کنه اجازه ورود نداره ...
چراغ جادو
قلمدون
رتبه 30
79 برگزیده
1279 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top