شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

قلمدون

قلمدون
هر چند اين دست نمايشات چون خيرات دادن به حيوانات که به نظر مي رسد از سوي ليدرهايي خارج از کشور هدايت ميشود ميتواند براي دقايقي با احساسات افراد بازي کند اما با توجه به آداب و رسوم مردم کشور ما تأثيرگذاري عميقي نخواهدداشت چرا که هيچ عقل کامل و سالمي در شرايط اقتصادي کنوني و مصيبتهاي وارد شده بر هموطنان سيل زده و زلزله زده کشور اولويت خود را سگ قرار نداده و به فکر کودکان وکهن سالان هموطن خود است.
* کميل *
خدا اينا رو زودتر ببر پيش خودت
تسبیح دیجیتال
قلمدون
رتبه 32
81 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top