شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

قلمدون

قلمدون
هر چند اين دست نمايشات چون خيرات دادن به حيوانات که به نظر مي رسد از سوي ليدرهايي خارج از کشور هدايت ميشود ميتواند براي دقايقي با احساسات افراد بازي کند اما با توجه به آداب و رسوم مردم کشور ما تأثيرگذاري عميقي نخواهدداشت چرا که هيچ عقل کامل و سالمي در شرايط اقتصادي کنوني و مصيبتهاي وارد شده بر هموطنان سيل زده و زلزله زده کشور اولويت خود را سگ قرار نداده و به فکر کودکان وکهن سالان هموطن خود است.
* کميل *
خدا اينا رو زودتر ببر پيش خودت
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
قلمدون
رتبه 32
81 برگزیده
1287 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top