شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

قلمدون

+ شيخ محسن تاج واعظ معروف تهران، شاگرد آيت الله مجتهدي تهراني(ره) و آيت الله خوشوقت(ره) :براساس تجربه خودم ميگويم که برخلاف شعاري که داده ميشود: «درغرب يا آمريکا خانواده جايگاهي ندارد!وضعيت اينگونه نيست.بلکه يهوديها که 3درصد آمريکاييها را تشکيل ميدهند سعي ميکنند تا افراد جامعه را از خانواده جداکنند.»در آمريکا شايد 90درصد مردم با خانواده زندگي ميکنند يعني، 90درصد روابط عاطفي بين خانواده وجود دارد.
قلمدون
ايشان که مهمان بنده در تحريريه بودند ادامه دادند: براي انجام تحقيق به منزل يکي از آمريکايي ها رفته بودم، در منزل آنها آنقدر پيوند خانوادگي استوار بود که مادر و پدر زن و مرد خانه در آن جمع به عنوان اعضاي خانواده حضور داشتند.
قلمدون
يعني برخلاف تبليغاتي که وجود دارد و بيشتر از طرف يهودي ها صورت مي گيرد، خانواده در آمريکا جايگاه خود را دارد. در عين حال که يهودي ها اين تبليغ را مي کنند ، خودشان به خانواده پايبندي شديدي دارند و اين پايبندي مثال زدني است! آنها مي خواهند از طريق خانواده بر مردم دنيا حکومت کنند و مردم دنيا را از طريق خانواده خراب کنند و به بردگي بکشند.
خداوند حافظ ونگهدار ايشان باشد
ان شا الله خدا نگهدارشون باشه
ساعت ویکتوریا
قلمدون
رتبه 31
81 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله دي ماه
vertical_align_top